Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nano-based device for glioblastoma multiforme therapy (Nano4Glio)

Alternativ tittel: Engineered nano-based device for glioblastoma multiforme therapy (Nano4Glio)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Nano4Glio er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Portugal (koordinator), Danmark og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, farmasøyter og cellebiologer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye behandlingsmetoder for glioblastoma mulitforme (GBM). GBM er en svært allvorlig hjernekreft med høy dødelighet, og både sykdommen og eksisterende behandlingsformer har stor negativ effekt på pasienten. I Nano4Glio skal vi utvikle en ny type behandling hvor legemidlet kapsles inn i nanopartikler som frigis langsomt fra en injiserbar gel. Dette muliggjør en kontinuerlig behandling av pasienten og reduserer behovet for å oppsøke sykehus for infusjon som er den vanlige typen av administrering. Prosjektet har to store utfordringer å løse. Den første er å lage en gel hvor partiklene er stabile over lang tid, men som brytes ned og leverer legemidlet når de transporteres ut av gelen og inn i tumor. Den andre utfordringen er gyldig for all behandling av sykdommer i hjernen, og er koblet til det som kalles blod-hjerne barrieren. Blod-hjerne barrieren beskytter hjernen mot fremmede stoffer og ser til at miljøet i hjernen alltid er optimalt. Når vi skal levere legemiddel til hjernen blir dette et problem, siden legemidlene vi ønsker å levere ikke kommer inn i hjernen. Vi har derfor valgt en strategi hvor nanopartiklene som innholder legemiddlet skal kunne gjenkjennes av blod-hjerne barrieren og dermed tas opp i hjernen.

Nano4Glio er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Portugal (koordinator), Danmark og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, farmasøyter og cellebiologer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye behandlingsmetoder for glioblastoma mulitforme (GBM). GBM er en svært allvorlig hjernekreft med høy dødelighet, og både sykdommen og eksisterende behandlingsformer har stor negativ effekt på pasienten. I Nano4Glio skal vi utvikle en ny type behandling hvor legemidlet kapsles inn i nanopartikler som frigis langsomt fra en injiserbar hydrogel. Dette muliggjør en kontinuerlig behandling av pasienten og reduserer behovet for å oppsøke sykehus for infusjon som er den vanlige typen av administrering. Prosjektet har to store utfordringer å løse. Den første er å lage en hydrogel hvor partiklene er stabile over lang tid, men som brytes ned og leverer legemidlet når de transporteres ut av gelen og inn i tumor. Den andre utfordringen er gyldig for all behandling av sykdommer i hjernen, og er koblet til det som kalles blod-hjerne barrieren. Blod-hjerne barrieren beskytter hjernen mot fremmede stoffer og ser til at miljøet i hjernen alltid er optimalt. Når vi skal levere legemiddel til hjernen blir dette et problem, siden legemidlene vi ønsker å levere ikke kommer inn i hjernen. Vi har derfor valgt en strategi hvor nanopartiklene som innholder legemiddlet skal kunne gjenkjennes av blod-hjerne barrieren og dermed tas opp i hjernen.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale