Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nano-based device for glioblastoma multiforme therapy (Nano4Glio)

Alternativ tittel: Engineered nano-based device for glioblastoma multiforme therapy (Nano4Glio)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Nano4Glio er et transnasjonalt europeisk prosjekt med partnere fra Portugal (koordinator), Danmark og Norge. Konsortiet består av eksperter på fremstilling av nanobærerutvikling og på karakterisering av nanomedisiner, samt farmasøyter og cellebiologer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye behandlingsmetoder for glioblastoma multiforme (GBM). GBM er en svært alvorlig hjernekreft med høy dødelighet, og både sykdommen og eksisterende behandlingsformer har stor negativ effekt på pasienten. I Nano4Glio skal vi utvikle en ny type behandling hvor legemidlet kapsles inn i nanopartikler som frigis langsomt fra en injiserbar gel. Dette muliggjør en kontinuerlig behandling av pasienten og reduserer behovet for å oppsøke sykehus for infusjon, som er den vanlige typen av administrering av legemidlet. Prosjektet har to store utfordringer å løse: Den første er å lage en gel hvor partiklene er stabile over lang tid, men brytes ned og leverer legemidlet når partiklene transporteres ut av gelen og inn i tumor. Den andre utfordringen er gjelder all behandling av sykdommer i hjernen, og er koblet til det som kalles blod-hjerne- barrieren. Blod-hjerne barrieren beskytter hjernen mot fremmede stoffer og gjør at miljøet i hjernen alltid er optimalt. Når legemiddel skal leveres til hjernen, blir dette et problem, siden legemidlene vi ønsker å levere ikke kommer gjennom blod-hjerne-barrieren og inn i hjernen. Vi har derfor valgt en strategi hvor nanopartiklene som inneholder legemiddelet skal kunne gjenkjennes som ufarlig av blod-hjerne-barrieren og dermed bli transportert gjennom barrieren og tatt opp i hjernen. Oppgavene til den norske partneren i prosjektet er å utvikle biodegraderbare hydrogeler fylt med nanopartikler, som lett kan injiseres under huden og som egner seg som nanopartikkeldepot over en tidsperiode på minst 6 uker. Den norske partneren skal også bidra med preklinisk karakterisering, , både fysisk-kjemisk karakterisering og in vitro cellebaserte sikkerhets- og effektanalyser, av de medikamentfylte nanopartiklene og av hydrogelen fylt med nanopartikler. Det første året har hovedsakelig gått med til å utvikle egnede biodegraderbare hydrogeler, ved å teste ut mange ulike syntetiske og naturlige polymerer. Både tomme og partikkelfylte geler har blitt nøye karakterisert. Man har oppnådd lovende første kandidater med riktige mekaniske egenskaper og har inkorporert fargestoff-fylte modell-nanopartikler fra den portugisiske partneren for å optimalisere mengden og inkorporeringsprosessen og studere frigivelsen av partiklene og fargestoffet. I tillegg har preklinisk karakterisering av medikamentfylte nanopartikler fra den portugisiske partneren startet. Prosjektet har hatt et oppstartsmøte (sent i 2022) og et prosjektmøte i september 2023, der partnerne diskuterte de første resultatene og la planer for kommende år. Partnerne hadde også et møte med eksterne rådgivere, bl.a. klinikere, som ga viktige innspill om hvordan få til vellykket translasjon til klinikken i framtida.

Nano4Glio er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Portugal (koordinator), Danmark og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, farmasøyter og cellebiologer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye behandlingsmetoder for glioblastoma mulitforme (GBM). GBM er en svært allvorlig hjernekreft med høy dødelighet, og både sykdommen og eksisterende behandlingsformer har stor negativ effekt på pasienten. I Nano4Glio skal vi utvikle en ny type behandling hvor legemidlet kapsles inn i nanopartikler som frigis langsomt fra en injiserbar hydrogel. Dette muliggjør en kontinuerlig behandling av pasienten og reduserer behovet for å oppsøke sykehus for infusjon som er den vanlige typen av administrering. Prosjektet har to store utfordringer å løse. Den første er å lage en hydrogel hvor partiklene er stabile over lang tid, men som brytes ned og leverer legemidlet når de transporteres ut av gelen og inn i tumor. Den andre utfordringen er gyldig for all behandling av sykdommer i hjernen, og er koblet til det som kalles blod-hjerne barrieren. Blod-hjerne barrieren beskytter hjernen mot fremmede stoffer og ser til at miljøet i hjernen alltid er optimalt. Når vi skal levere legemiddel til hjernen blir dette et problem, siden legemidlene vi ønsker å levere ikke kommer inn i hjernen. Vi har derfor valgt en strategi hvor nanopartiklene som innholder legemiddlet skal kunne gjenkjennes av blod-hjerne barrieren og dermed tas opp i hjernen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale