Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Intelligent & Integrated Asset Management (FA3)

Tildelt: kr 0,10 mill.

Aktiviteter i dette PES-prosjektet inkluderer: - Posisjonering av vår deltakelse i EU-prosjektet - Koordinering og partnersøk - Konseptutvikling og harmonisering mellom internasjonale partnere - Arbeidspakkeutvikling For å utføre noen av disse aktivitetene vil det være nødvendig og fordelaktig med noe reisevirksomhet for å besøke og samarbeide med flere av prosjektdeltakerne.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa