Tilbake til søkeresultatene

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

ComAge

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektnummer:

337562

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Samarbeidsland:

Søknad om toppfinansiering for MSCA PF-prosjektet ComAge.

Budsjettformål:

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater