Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Partnerskap arr. - Internasjonalisering av forskningsbasert innovasjon innen livsvitenskap som springer ut fra norske UH-institusjoner

Tildelt: kr 96 000

Prosjektnummer:

337565

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Geografi:

Forskningsbasert-innovasjon innenfor livsvitenskap som springer ut fra norske UH-institusjoner møter internasjonal konkurranse fra dag én og det fremtidige markedet er internasjonalt. Innenfor bioteknologi og pharma er USA et av de største markedene for industriell forskning og utvikling, og for salg av ferdigutviklede produkter. Men USA er også et av de mest komplekse markedene mht f.eks. reguleringer, partnerskap for industriell forskning og utvikling, test-skalering og utprøving i fremtidige kundegrupper. Videreutvikling av forskningsbasert innovasjon fra norsk UH institusjoner har også behov for å søke til det internasjonale markeder som USA for å videreutvikle idéer, mye fordi hjemmemarkedet (Norge) sjeldent eller aldri er tilstrekkelig for et økonomisk bærekraftig innovasjonsprosjekt innenfor industriområder som biotek og pharma. Partnerskaps-arrangementet det søkes støtte til skal derfor legge til rette for at det skapes nye langsiktige og gjensidige samarbeid mellom norske startups og amerikanske forsknings- og innovasjonsaktører (universitets, forskningsinstitutter og/eller nasjonale laboratorier), biotek- og pharmaindustri, pasientgrupper og finansieringskilder.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping