Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

MUCOSAL HEALTH AND WELFARE OF ATLANTIC SALMON SMOLT IN LAND-BASED RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM (RAS)

Alternativ tittel: Slimhinnehelse og velferd til atlantisk laksesmolt i landbasert resirkulerende akvakultursystem (RAS)

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337623

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Dette nærings-Phd prosjekt har fokus på viktig emne innen Norges landbasert RAS akvakultur, effekten av utviklende RAS teknologier på laksesmolt helse og smoltifiseringsprosessen. Målet med dette prosjektet er å karakterisere Atlantisk laksesmolt før og etter overgangsfase fra ferskt vann til sjøvann med hensyn til stress, patologiske og immunologiske parametere. Denne forskningen vil fokusere på etablering av nye potensielle biomarkører og definere parameterne som kan utvide overvåkning av fiskehelse og velferd i landbasert RAS, og samtidig redusere kostnadene fra tap av fisken i den intensive lakseproduksjonen. Det sårbare stadiet i løpet av liv sykkel av Atlantisk laksen, smoltifiseringsstadiet, er perioden når laksesmolt går gjennom vanntilvenningsprosessen. Slimhinnehelse status hos smolt, samt velferd er særlig viktig i denne perioden. Denne overgangsfasen er ganske krevende for smolt, og naturlig, osmoregulatorisk kapasitet hos smolten vil øke for å oppnå bedre tilpasning til sjøvann. Tidspunktet for overgangen er kjempeviktig for overlevelsen av smolten i sjøvannet. Det er fortsatt kunnskapshull om molekylære endringer som er viktige for den fysiologiske utviklingen. Standard overvåkningsverktøy for vurdering av smolt utvikling er måling av aktiviteten til enzymer i gjellene. Også andre mulige biomarkører kunne vært testet og brukt til smoltifiseringsovervåkning. RAS lakseoppdrett har betydelig gunstig effekt på fiskehelse og velferd, sammenlignet med det tradisjonelle gjennomstrømmingssystemet. Samtidig, RAS har utfordringer for fiskehelse som krever videre forskning. Innen dette prosjektet, tre vitenskapelige artikler og doktorgradsoppgave er planlagt for publisering. Overordnede mål er å oppnå bedre forståelse av smoltifiseringsprosessen i Atlantisk laksesmolt, analysere fiskehelse og velferd i landbasert RAS, identifisere mulig sett med overvåkningsparametere for å forbedre helse og velferd, og redusere fisketap i den intensive lakseproduksjon i RAS.

The overall objective of the project is to identify new biomarkers and characterize biological and physical parameters that can optimize fish health and welfare-monitoring in land-based recirculating aquaculture systems (RAS) and reduce costs from losses of fish in intensive salmon farming. RAS have significant beneficial effects on fish health and welfare in comparison with the traditional flow-through systems for Atlantic salmon farming. However, there are challenges for fish health with RAS and there is little industrial experience beyond the post smolt stage in land-based RAS. Improved monitoring of fish health and optimization of production are closely linked and lead toward more eco-friendly production of adult fish. Research findings suggest that smolt quality is a major determinant of survival in seawater and production performance. Smoltification occurs before the transition from hyper- to the hypo-osmotic environment and involves developmental changes in the physiology, biochemistry, morphology and behavior of juvenile salmon. Gills and intestine are the two most important osmoregulatory tissues in fish. This project aims to characterize Atlantic salmon smolt before and after the transition phase in RAS to establish biomarkers related to stress, pathology and immunology.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd