Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next generation rechargeable and sustainable zinc-air batteries (ZABAT)

Alternativ tittel: Neste generations oppladbare and bærekraftige sink-luft batterier

Tildelt: kr 5,0 mill.

Energilagringsteknologier vil ha en avgjørende rolle for å oppnå EUs klima- og energimål for 2030 og 2050. Spesielt vil batterier være viktige for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i kraftnettet når andelen av variable energikilder som sol og vind introduseres. Prosjektet ZABAT vil utvikle og validere kostnadseffektive og oppladbare sink-luft-batterier til bruk av husholdninger og industri i kombinasjon med lokalprodusert fornybar energi. ZABATs målsetning er å utvikle et energilagringssystem uten bruk av kritiske råmaterialer og som har en energitetthet på minst 300 Wh/kg og samtidig kan sykles i minst 2000 timer. Teknologien er basert på det lett tilgjengelige råmaterialet sink, og vil dermed bidra til redusert bruk av kritiske råmaterialer som litium, grafitt og kobolt. Prosjektet vil også promotere sirkulær økonomi og evaluere miljømessige og samfunnsmessige virkninger av teknologien gjennom livssyklusanalyser.

Energy Storage technologies are essential to reach the mid- (2030) and long-term (2050) EU climate and energy goals. Particularly, batteries are crucial to include renewables (wind, solar…) into the EU grid. Hence, for the stability and security of Europe’s energy supply. Aligned with that, ZABAT will develop and validate a rechargeable Zn-Air battery to enable cost-effective behind-the-meter energy storage applications for industry and household coupled with renewables. ZABAT aims to develop a critical material free energy storage system, with at least 300 Wh Kg-1 and > 2,000 hours cycle life. The technology is based on abundant Zn, thus reducing the use of CRMs (i.e., lithium, natural graphite and cobalt) while promoting the circular economy, as set by the United Nations in the sustainable development goals. ZABAT will also address environmental, toxicity, and societal impact of the materials and processes related to r-ZAB technology through sustainable and circularity assessments.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale