Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Student Innovasjon Festival og NM for Studentbedrift 2022

Tildelt: kr 0,10 mill.

Studentinnovasjon Festivalen går over to dager fra 7.-8. juni hos NHO (Næringslivets Hus) og på Forskningsparken. Deltakere kommer fra hele landet til Oslo for å være med på arrangementet som inkluderer følgende elementer: • Faglig påfyll og inspirasjon om student innovasjon • Nettverksbygging • Konkurranse • Kompetanseheving for alle deltakere inkludert Ungt Entreprenørskap sine ansatte Programmet inneholde sesjoner om; Hvordan jobbe med studentaktive læringsformer?, Smaksprøver fra Ungt Entreprenørskaps nye programmer som bygger innovasjonskultur, et foredrag fra Årets Entreprenørskapslærer Matthew Lynch fra Høgskolen i Østfold, og mye mer. Arrangementet skal ha et tydelig fokus på bærekraft. Dette inkluderer både den fysiske gjennomføringen av arrangementet, og det faglige innholdet. Vi har blant annet, introdusert en ny kategori i studentbedrift konkurransen som heter Bærekraftsprisen og skal gjennomføre The Forge sin SDG game under arrangementet i samarbeid med Cowi. (se vedlegg). Dag 1 av arrangementet skal ha fokus på NM for Studentbedrifter og Dag 2 av arrangementet skal ha fokus på studentinnovasjon i et bredere kontekst. Vi kommer til å ha en stor utstillingsarena for alle studentbedriftene i konkurransen og fra aktører i virkemiddelapparatet inkludert Patentstyret, Innovasjon Norge (STUD-ENT) og Siva også fra oppstartsmiljøer og fra arbeidslivet inkludert Cowi, Insj, Start up Lab, The Factory og flere.

Budsjettformål:

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI