Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Qualifying biometrics-Assisted Authentication towards eIDAS Level of Assurance HIGH (Qubit HIGH)

Alternativ tittel: Kvalifisering av auentisering for biometri for eIDAS nivå høyt

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337697

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Biometri er den eneste måten hvor vi kan med sikkerhet si at identiteten til en person er verifisert. For å oppnå eIDAS HIGH «Level of Assurance» LoA HIGH når det gjelder å autentisere en person ved bruk av biometriske data, er det blant de ledende aktører i markedet innenfor dette, ingen felles forståelse i dag, heller ikke enighet grunnet regulativer og deres tolkninger av dem, teknisk sikkerhet og personvern risiko, teknisk roadmap hos leverandører eller definerte bruksområder. Dette prosjektets mål er å forstå og forbedre den felles forståelsen og om mulig skape en enighet hos «stakeholders» hvordan bruk av biometri som autorisasjon av identitet kan møte kravene for eIDAS LoA High gjennom en serie undersøkelser og diskusjoner (innlogging f.eks. på IDPorten). Basert på en felles forståelse vil det bli laget en generell guideline for å lage en Norsk biometrisk løsning som møter kravene til eIDAS Loa HIGH. Dette vil åpne for nye løsninger i markeder, inkludert Biofy sin løsning for biometrisk autorisering.

(1) better understanding of the requirement of LoA HIGH based on questionnaire to general public and interviews with 6 stakeholders (eID supplier, individual user, service provider user, biometric technology supplier, academia, and authority / consultancy); (2) general understanding of biometrics limits and potentials in improving the authentication process; (3) updated Biofy privacy-preserving biometric authentication algorithms and protocols design reflecting the feedback from the questionnaire and interviews (4) refined market gaps that the Biofy solution can best address

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020