Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kartlegging og konseptarkitektur for en semantisk kunnskapsgraf-basert verktøy for sammenligning på tvers av indikatorsett i norske kommuner

Tildelt: kr 0,15 mill.

Formålet med forprosjektet er å definere og kartlegge de faglige og forretningsmessige grunnlagene for et hovedprosjekt - innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO) - som det er ønskelig å søke på i løpet av høsten 2022 avhengig av resultatet i forprosjektet. Kommuner i Norge rapporterer i flere tilfeller i ulike indikatorsett, og i enkelte tilfeller på ulike måter i det samme indikatorsettet. I indikatorsett der det er mulig å rapportere på forskjellige måter, i varierende grad av granularitet og kvalitet, blir det krevende å sammenligne tall selv om de er basert på samme indikatorsett. Enkelte indikatorsett er lovpålagte for alle kommuner, mens andre indikatorsett er politisk vedtatt som gjeldende for enkeltkommuner. Eksempel på lovpålagt er KOSTRA og eksempler på politisk vedtatt er FNs bærekraftsmål og U4SSC KPIer . I forprosjektet skal vi se på muligheten til å danne et verktøy basert på semantisk teknologi og kunnskapsgrafer for sammenligning på tvers av indikatorsett, som tar høyde for måloppnåelses-konteksten og ulike rapporteringsmåter. Med semantiske kunnskapsgrafer kan man integrere og harmonisere metadata på tvers av datasiloene i norske kommuner. Man kan etablere felles metadata-modeller, såkalte ontologier, som brukes for å relatere data fra ulike kilder i en felles datamodell basert på semantiske standarder. Dette gjør det mulig å analysere og forstå dataene bedre (f.eks. eierskap, kvalitet og bruk), samt tilrettelegge for bedre datautveksling, samarbeid og anvendelse av data. Et kunnskapsgraf-basert verktøy, basert på semantiske standarder og teknologier for å støtte sammenligning på tvers av indikatorsett, som brukes både innad og på tvers i norske kommuner og eksterne organisasjoner, synes derfor som en god tilnærming.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune