Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Strategisk og taktisk styringssystem og planlegging for pleie og omsorg på tvers av enheter og omsorgsnivå

Tildelt: kr 0,15 mill.

Tørn prosjektet gir en god driver i dette prosjektet og begynner å kickstarte allerede den 9. mai. Vi legger opp til en kartlegging internt av følgende behov: 1. Kartlegging av «hvor skoen trykker» i både institusjon og hjemmetjenesten (mai), pågående arbeid med SINTEF (Leveranse powerpoint presentasjon) 2. Kartlegging av IKT behov: pågående arbeid internt 3. Gjennomføre workshops med interessenter: i løpet av juni. Hvor både funksjon for hele kommunen, og nye omsorgsboliger og nytt helsehus står som tema. 4. Gjennomføre workshops og møter med vår egne ansatte internt hva slags innovasjon kunne hadde lettet på byrden, og fjernet plundre og heft. (juni) 5. Gjennomføre møter med FoU aktører og nettverket for å sette sammen innovasjonsprosjekt og samarbeidet på tvers av alle organisasjoner, og sette sammen søknad (august) 6. Oppsummere arbeidet og sette sammen informasjon over workshops. Leveranse: Oversikt med rapport over mulighetsrommet samt med flaskehalser, og hvilken retning innovasjonsprosjektet bør få. 7. Skrive og levere søknad (september) Leveranse: søknad.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester