Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Utvikle og verifisere en sikkerhetsarkitektur for tilkoblet medisinsk utstyr for kontinuerlig hydreringsmonitorering.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Datasikkerhet for tilkoblet medisinsk utstyr er helt klart viktig, men står overfor flere kritiske utfordringer som koster eller svekker det sentrale medisinske formålet med å forbedre helsetjenesten. For det første er retningslinjene og standardene for datasikkerhet for medisinsk utstyr komplekse, for generiske og ikke komplette på grunn av det skiftende landskapet av cybertrusler, men også i ønsket om å integrere til i nye stadig mer avanserte, multi-institusjonelle og multi-utstyrs scenarier for å levere effektiv pasientbehandling der og når det er mest nødvendig. For det andre har cybersikkerhet i seg selv en kostnad – det er økonomisk kostbart å implementere og vedlikeholde, men også for mye cybersikkerhet kan svekke andre kritiske felt slik som den kliniske behandlingen av pasienten eller etikk som representerer borgerrettigheter. For det tredje er livssyklusen til selve utstyret kompleks: tilkoblet medisinsk utstyr må være uavhengig cybersikre, men ytterligere trusler kan manifestere seg i et miljø med andre tilkoblede enheter som kan ha sårbarheter som er ukjent for utstyrsprodusenten. Formålet med prosjektet er utvikle, teste og verifisere en sikkerhetsarkitektur, med tilhørende sikkerhetsmekanismer, som på best mulig måte imøtegår de cybersikkerhetsutfordringene som beskrevet ovenfor.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon