Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Impact of Biophysical Shocks on Salmon Production, Prices, and Economic Sustainability of Norwegian Salmon Farming Firms

Alternativ tittel: Hvordan biofysiske sjokk påvirker laksepriser, produksjonsvolum og den økonomiske bærekraften til norske laksoppdrettsbedrifter

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

338112

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Geografi:

Produksjonsvolumet fra norsk lakseoppdrett har hatt en nesten eksponentiell vekst de siste tiårene. Samtidig er lakseoppdrett risikofylt, på grunn av biofysiske sjokk forårsaket av klimaendringer, lakselus, parasitter og sykdom og forsuring av havet, som kan påvirke industriens utvikling og bærekraftighet. Målet med dette prosjektet er å studere hvordan biofysiske sjokk påvirker lakseoppdrettsbedrifter og industrien. Prosjektet vil først studere årsaker til økosystemendringer og hvordan disse leder til biofysiske sjokk i laksenæringen. Og videre hvordan slike biofysiske sjokk påvirker den økonomiske bærekraften til norske lakseoppdrettsbedrifter. På industrinivå vil prosjektet studere i hvilken grad biofysiske sjokk påvirker laksepriser, produksjonsvolum og andre indikatorer på økonomisk bærekraft. Tidligere forskning har hovedsakelig fokusert på sammenhengen mellom økosystem og bærekraftig utvikling på lakseoppdrettsnæringsnivå. I dette prosjektet vil vi studere økonomisk bærekraft på bedriftsnivå i laksenæringen. Betydningen av biofysiske sjokk for bedriftenes lønnsomhet og andre finansielle mål vil bli studert. Resultatene fra prosjektet forventes å være nyttig for å vurdere den fremtidige utviklingen til laksenæringen og også bidra med innspill til regulering av næringen.

The production of farmed salmon has increased substantially during the last decades and is expected to keep growing in the future. However, the development of salmon farming depends on how well the industry responds and adapts to ecosystem shocks caused by climate change, sea lice, diseases/parasites, and ocean acidification. Such shocks affect the economic sustainability of salmon farming both at the firm and industry levels. For example, harmful algal blooms increase salmon mortality, leading to sales losses and social costs. While climate change is the primary reason for ecosystem changes, mariculture also plays a role in the changes. Few projects/studies have used firm-level accounting data to evaluate the economic sustainability of the salmon farming firms and how the industry development is affected by ecosystem disturbances. This project first examines the causes of ecosystem changes and how the changes lead to biophysical shocks in salmon production. This project further evaluates the impact of biophysical shocks due to ecosystem disturbances (e.g., global warming, harmful algal blooms, and sea lice) on the economic sustainability of Norwegian salmon farming firms. At the industry level, the project assesses the impact of biophysical shocks on salmon prices and production. We will use econometric methods and counterfactual analysis to explore the relationship between biophysical shocks and salmon prices, production, or the indicators of economic sustainability of salmon farming firms. This project sheds insight into risk management and sustainable development of the Norwegian salmon farming industry. The revealed interdependence between salmon production and the coastal ecosystem will provide context to a complete regulation system.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning