Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Materials for Circular Economy: Industrial Waste Based Geopolymers Composites with Hybrid Reinforcement (GEOSUMAT)

Alternativ tittel: Materialer til bruk i det grønne skiftet: Geopolymer kompositter med hybrid armering basert på industrielt avfall

Tildelt: kr 5,0 mill.

GEOSUMAT har som mål å bidra i sirkulær økonomien ved å designe og utvikle nye miljøvennlige Geopolymerkompositter (GPs) med hybrid armering basert på avfallsmaterialer fra industri og gruvedrift. Hybridarmeringen skal designes for å forbedre materialets mekaniske og funksjonelle egenskaper. Dette ved å bruke fiber produsert av glass, basalt og avfallsmaterialer som armering. GP utviklet i GEOSUMAT vil bli brukt til deler i bygg og anleggs industrien som f.eks. prefabrikkerte elementer til bruk i kaier og gulv. Nøkkelfaktorene som driver utviklingen av GP med hybridarmering, er: - utvikle mer miljøvennlige løsninger - øke gjenbruk og resirkulering av lokalt tilgjengelige avfallsmaterialer - redusere CO2 utslipp da GP er en mulig erstatning for betong som står for ca. 8 % av alle CO2-utslipp. - fange, absorbere og binde CO2 under støpe- og herdeprosesser - bidra til å kutte transport av materialer over lange avstander ved bruk av lokale ressurser og leveranser fra lokal industri. - bidra til bevaring av naturressurser - forlenge levetiden til materialer som brukes under tøffe klimatiske forhold - påvirke bruken av nye industrielle metoder og stimulere utviklingen av nye materialer. GEOSUMAT vil vise bruk av nye kompositter i ferdigvarer for bygg industrien, som vil medføre reduserte livssykluskostnader. Dette er materialer som er energieffektive, har redusert klima avtrykk, reduserer avfallsmengden og bidrar til en ekte lokal, sirkulær og bærekraftig økonomi.

GEOSUMAT will design & characterise new eco-friendly geopolymers (GPs) composites with hybrid reinforcement based on industrial and mining wastes, to contribute to a circular economy. A hybrid reinforcement for the material is planned to improve mechanical and functional properties using glass and basalt minibars and waste materials used as fibres. Designed GPs composites will be for civil engineering application such as precast elements predominantly for applications in harbours and for industrial flooring. The project's importance is in development of science and potential practical (industrial) application. The driving forces for the development of GP with hybrid reinforcement are: - Increased reuse and recycling of local waste sources - Reduction of CO2 as GPs are potential replacement for concrete (cement production is connected to 8% of all CO2) - CO2 capture in GP during the casting, curing and later-on potential bond CO2 - Use of local resources and contribution to local businesses: elimination of transportation, local circular material flow and circular economy - Environmentally friendly solutions with emphasis on natural resources preservation - Development of durable material for harsh conditions, extension of lifespan in comparison to currently used materials. - Knowledge exchange for accelerated material development and uptake of new industry practices. The project will have a strong impact not only for partner development but also significant influence for science discipline progress with development of collaboration with industrial partners and industrial uptake. Expected results include the design of environmentally friendly and cost-effective high-performance composites with tailored properties. GEOSUMAT will demonstrate the ability of new composites to achieve finished components for the construction industry with reduced life cycle costs (LCC): energy efficient, reduced carbon footprint, waste reduction and adoption of circular economy policy.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale