Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Biomarkører som predikerer spredning av tarmkreft

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338119

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020