Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CardioSmart - An accurate and efficient tool for assessing aortic stenosis

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338121

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Popular science presentation Millions of patients worldwide require treatment for heart valve disorders every year. Aortic stenosis (AS) is one of the most common and serious heart valve diseases, where 50 % of patients with untreated symptoms die within a two-year period. Life expectancy can be significantly increased with timely detection and treatment. Yet, many patients with symptomatic AS experience a delayed diagnosis; and in about 30 % of the cases, diagnosis is uncertain. This project is developing CardioSmart – an automated workstation for cardiologists that provides precise and timely diagnoses of cardiovascular diseases. The invention uses an innovative mathematical model and a real time method for assessing and monitoring cardiac data to detect abnormalities in the cardiovascular system. The solution will be a robust decision support tool for physicians, helping to significantly reduce the time from AS symptoms to accurate diagnosis and treatment. Populærvitenskapelig framstilling Hvert år har millioner av pasienter behov for behandling for hjerteklafflidelser. Aortastenose (AS) er en av de vanligste og alvorligste hjerteklaffsykdommene, hvor 50 % av pasientene med ubehandlede symptomer dør i løpet av en toårsperiode. Forventet levealder kan økes betydelig med riktig diagnose og behandling, men likevel opplever mange pasienter med symptomatisk AS en forsinket diagnose; og i ca. 30 % av tilfellene er diagnosen usikker. Dette prosjektet utvikler CardioSmart – en automatisert arbeidsstasjon for kardiologer som gir presis og effektiv diagnose av kardiovaskulære sykdommer. Oppfinnelsen bruker en innovativ matematisk modell og en sanntidsmetode for å vurdere og overvåke hjertedata for å oppdage avvik i det kardiovaskulære systemet. Løsningen vil være et robust beslutningsstøtteverktøy for leger, og bidra til å redusere tiden fra AS-symptomer til nøyaktig diagnose og behandling betydelig.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020