Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

OASYS - Ocean-Air synoptic operations using coordinated autonomous robotic SYStems and micro underwater gliders

Alternativ tittel: OASYS - Kombinerte hav-luft operasjoner med koordinerte autonome robotsystemer og mikro undervannsglidere

Tildelt: kr 4,0 mill.

Undervannsglidere er en type autonome undervannsfartøyer som bruker endringer i oppdrift for å bevege seg under vann. De er ekstremt energieffektive, og kan derfor være ute på havet i flere måneder av gangen. De brukes mye i miljøovervåking, klima- og havforskning. Dette prosjektet vil undersøke hvordan en nyutviklet liten undervannsglider kan brukes i forsvarssektoren. Større glidere brukes allerede i militære anvendelser ute på havet, men de har tradisjonelt ikke vært brukt i kystfarvann eller i havner, noe som kunne vært spesielt nyttig langs den lange kysten i Norge. En liten propell vil bli bygget inn i de eksisterende undervannsgliderene så de vil kunne fungere på svært grunt vann, og måter å kontrollere en gruppe av disse undervannskjøretøyene vil bli utviklet. Bruken av dem i forsvarssammenheng vil bli undersøkt i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og representanter for Forsvaret. Prosjektet vil avsluttes med en teknisk demonstrasjon av gliderene sammen med andre autonome marine systemer fra forsvarssektoren. Dette vil vise hva disse plattformene kan gjøre med dagens teknologi, men også åpne for diskusjon om fremtidige konsepter innen undervannsglidere og autonome maritime systemer generelt.

The original OASYS project proposed an innovative type of fully automated Ocean-Air coordinated robotic operation that has the potential to drastically reduce the cost of ocean observing systems with many civilian applications. This was done through development of low-cost Micro Underwater Gliders (MUGs) that can operate autonomously with the support of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Unmanned Surface Vessels (USVs) for deployment, recovery, battery charging, and communication relay. This supplementary project investigates how the micro underwater gliders from the original project could be utilized in the defence sector. Larger gliders are already used for military applications out at sea, they have traditionally not been considered for use in littoral waters or in ports, which is especially important for the Norwegian Armed forces with our long coastline. Hybrid propulsion will be added to the original micro underwater gliders to enable operation in very shallow waters, and methods for controlling a swarm of three vehicles will be developed. Their use in a defence context will be evaluated in collaboration with the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and representatives of the Norwegian Armed Forces. The project will conclude with a technical demonstration of the gliders alongside other autonomous marine systems from the defence sector. This will show what these platforms can do with current technology, but also open up discussion on concepts for future developments in underwater gliders and autonomous maritime systems in general.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon