Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Algorithm of Graft Outcome in Renal Allotransplantation

Alternativ tittel: Graftoverlevelsesalgoritme hos nyretransplanterte

Tildelt: kr 3,1 mill.

Nyretransplanterte pasienter må bruke immundempende legemidler resten av livet for at kroppen ikke skal avstøte den nye nyren. De immundempende legemidlene har dessverre en rekke bivirkninger og det er derfor viktig at disse blir dosert så lavt som mulig. Eksakt hvor grensen går for nok immundemping hos hver enkelt pasient er vanskelig å vite siden vi ikke har noen klinisk validert markør for grad av immundemping i forhold til dette. Partnere i dette prosjektet har tidligere utviklet noen avanserte blodanalyser som kan identifisere nyretransplanterte pasienter men spesielt lav risiko for å avstøte den nye nyren. Målet med prosjektet er å validere denne nye blodanalysen, først i prøver som allerede er samlet inn fra 300 pasienter ved de ulike transplantasjonssentrene og sen i en klinisk studie på nye pasienter. I den prospektive kliniske studien skal pasienter med spesielt lav risiko for å miste nyren, identifisert med den nye blodanalysen, randomiseres til enten å få vanlig standard immundempende behandling eller kraftig reduserte doser av de immundempende legemidlene. I tillegg til å undersøke effekt og sikkerhet i den kliniske studien skal også effekten på økonomi evalueres. Vi vil også undersøke brukernes perspektiver ved å utføre sosiologiske intervjuer for å fremme aktiv involvering av pasienter i deres kliniske omsorg og hjelpe klinikere med beslutningstaking. Prosjektet vil forhåpentligvis kunne påvirke helsegevinsten ved nyretransplantasjon positivt ved at behandlende lege får et pålitelig medisinsk beslutningsverktøy for å bedre tilpasse den immundempende behandlingen til hver enkelt pasient.

In renal transplantation, monitoring the risk of subclinical rejection (SCR) and graft failure remains challenging. AGORA partners developed and validated 1-year non-invasive biomarkers allowing the prediction of patients at high/low risk of subclinical rejection and graft failure: 1) the cSOT gene score and 2) donor-reactive memory B cells (mBC) to diagnose sub-clinical rejection, 3) the Kidney Transplant Failure Score (KTFS) and 4) the frequency of circulating TEMRA cells to stratify patients with a higher risk of immunological graft failure. The objectives of AGORA are thus to build an European non-invasive clinical decision-making tool for immunological risk stratification of graft failure through: 1) a retrospective study to validate our decision AGORA algorithm on an existing biocollection of 300 patients, and 2) according to the AGORA algorithm, a multicenter randomized open label trial of immunosuppression minimization AGORAC (extra-low Tacrolimus (TAC) vs standard of care) with stringent monitoring of TAC pharmacokinetics using finger-prick test. Economic efficiency of our new strategy will be evaluated during the multicenter randomized open label trial. We will integrate users’ perspectives by performing sociological interviews to promote the active involvement of patients in their clinical care and help clinicians for decision-making. Ancillary functional studies will reinforce the AGORA algorithm to assess immunological events following immunosuppression minimization. AGORA will be possible thanks to the collaboration of 4 European partners, internationally recognized in kidney transplantation and immunology, and who share previous experiences in collaboration. All the steps and biomarkers have already been validated by the 4 partners. AGORA could impact health care pathway for kidney transplant recipients by incorporating a medical decision tool, validated through European large studies for personalizing immunosuppressive therapy.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering