Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forskerpool TECO2030

Tildelt: kr 21 999

Prosjektnummer:

338364

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Geografi:

Formålet med prosjektet er å utarbeide forslag til testinfrastruktur ved TECO2030's brenselcellefabrikk, for elektrisk testing av større brenselcellesystemer for skip. Prosjektets FOU-utfordringer er relatert til hvordan testinfrastruktur ved fabrikken best mulig kan emulere de elektriske forholdene ved en skipsinstallasjon.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2