Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AI-Powered Drilling Performance Optimization

Alternativ tittel: AI-Powered Drilling Performance Optimization

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338394

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Boring en kompleks prosess med høy risiko og store kostnader, spesielt offshore Norge. I tillegg til olje- og gassindustrien spiller boring en betydelig rolle i utvinning av geotermisk energi og CO2-lagring under havbunnen. For å oppnå bedre effektivitet og sikkerhet i boreprosesser er moderne digital- og automatiseringsteknologier viktige bidragsytere. AI-Drill-prosjektet bruker moderne kunstig intelligens (AI) og Big Data for å redusere kostnadene og øke sikkerheten ved å redusere potensialet for menneskelige feil. Manglende kunnskap eller i noen tilfeller uvillighet til å reagere på tidlige indikasjoner har ført til noen katastrofale hendelser i oljeindustrien, som Macondo-ulykken i Mexicogolfen. Bruk av AI innenfor boring vil skape behov for flere kunnskaps arbeidsplasser for støtte og videreutvikling av denne teknologien, både i forskning/akademia og i industrien. Siden Norge fortsatt har store olje og gass ressurser vil reduserte borekostnader og økt sikkerhet føre til enda mer konkurransedyktig industrivirksomhet i Norge. AI-Drill-prosjektet vil derfor bidra betydelig til verdiskaping for det norske samfunnet.

I prosjektet har vi samlet kunnskap om boreoptimaliseringsmarkedet gjennom dialog med operatører og potensielle lisensinnehavere (teknologiselskaper). Vi har utviklet en teknologiprototype og forberedt en verifiseringssøknad. Markedsundersøkelsen viser at dagens løsninger er hovedsakelig basert på fysiske modeller, men det er stor interesse for hybride data-drevne tilnærminger, mer spesifikt physics informed AI med fokus på explainable AI. Nye data-drevne løsninger bør kunne integreres sømløst med eksisterende systemer og arbeidsprosesser. Mikrotjenester med definerte API-er anses som en naturlig tilnærming for integrasjon.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020