Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fremtidens smoltproduksjon – syvende konferanse om post-smolt i lukkede oppdrettssystemer

Alternativ tittel: Smolt production in the future - seventh conference about post-smolt in closed production systems

Tildelt: kr 99 999

I oktober, arrangerer Nofima, sammen med Sunndal Næringsselskap konferansen «Fremtidens smoltproduksjon» for syvende gang. Her møtes næringsaktører, forskere, politikere, forvaltere, miljøvernere og andre interesserte for å høre siste nytt og utveksle meninger om post-smolt produksjon i lukkede anlegg. I 2022 har konferansen det overordnede tema «Det grønne skiftet», og programkomiteen har utfordret alle foredragsholdere til å ha en grønn profil på innleggene. Temaet gjenspeiler seg også i sesjonstitlene. Konferansen inviterer også næringsaktører til stille ut sine produkter og tjenester i et utstillertelt som også vil fungere som mingleplass under pausene. Det vitenskapelige programmet består av fem sesjoner fordelt over to dager. Konferansen starter med en politisk og forvaltningsrettet sesjon, og blir åpnet av politisk ledelse. Vi har også to Key-note innlegg; en fra FoU og en fra industri. De påfølgende sesjonene omhandler siste forskningsnytt, f.eks fra SFI`et CtrlAQUA som Nofima koordinerer. Innleggene her fokuserer både på teknologi og biologi. Videre har vi sesjoner der utstyrsleverandører og oppdrettere informerer om hvordan de ønsker å bidra til det grønne skiftet, og også hvordan de ser for seg at det grønne skiftet vil påvirke industrien. Nofima har ansvar for det faglige program, sponsorer, utstillere, budsjett, media, og en omvisning i Nofima sin RAS infrastruktur, mens Sunndal Næringsselskap har ansvar for logistikken rundt konferansen, men blant annet påmeldinger, transport, losji og bespisning.

Konferansen "Fremtidens smoltproduksjon" er et samarbeid mellom Nofima og Sunndal Næringsselskap og arrangeres annethvert år, i år for syvende gang. Vi vil i år igjen arrangere konferansen fysisk etter et mellomår i 2020 da den, grunnet Covid ble omgjort til webinar. Hovedfokus for konferansen er produksjon av post-smolt i de lukkede systemene RAS (resirkulering i akvakultur) på land, og flytende semilukkede anlegg i sjø (SCCS). I år er konferansen røde tråd "Det grønne skiftet - betydning for akvakulturnæringen og næringens ansvar». Vi har delt konferansen inn i fem sesjoner; 1) Framtidig "grønn" produksjon i akvakultur; 2) Hvordan vil det grønne skiftet påvirke lukkede systemer?; 3) Leverandørindustrien sitt ansvar for å få til det grønne skiftet; 4) Post-smolt i lukkede systemer - ytelse, helse og velferd; 5) Drifting i lukkede systemer - beste praksis. For å muliggjøre tverr-sektorielle diskusjoner har vi invitert foredragsholdere som representerer forvaltning, myndighet, miljøorganisasjoner, forskere, utstyrsleverandører og oppdrettere. I tillegg til et faglig program har vi et messetelt der bedrifter blir invitert til å presenter seg selv på stand. Dette messeområdet vil også fungere som hovedarena for mingling og nettverksbygging. De siste årene har vi fylt konferansesalen på Sunndalsøra med ca 300 deltakere fra en rekke ulike land. Vi benytter simultanoversetting for å kunne invitere engelsktalende. I år vil vi ta opp konferansen på video for å tilby undervisningsinstitusjoner foredragene i etterkant av konferansen. Dette har vært etterspurt tidligere år. Konferansen har en solid base på Sunndalsøra med Nofima sin lokalitet, inkludert RAS infrastruktur i umiddelbar nærhet. Nofima Sunndalsøra er også vert for CtrlAQUA SFI som siden 2015 har produsert mye RAS og SCCS resultater, de nyeste resultatene blir presentert på konferansen. Konferansen bidrar videre til lokal virksomhet.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning