Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Blood-based test for early detection of lung cancer

Alternativ tittel: Blod-basert test for tidlig deteksjon av lungekreft

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338506

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Lungekreft forårsaker flest dødsfall i forbindelse med kreftsykdom. Symptomer forekommer sent i forløpet av sykdommen, og dette er grunnen til at lungekreft har så dårlig prognose. Ved å ta serumbiopsier kan man kvantifisere sirkulerende molekyler, inkludert de som deriveres fra tumor eller inngår i relaterte prosesser. Disse biomarkørene kan fungere som en tidlig deteksjon av lungekreft. Det er samlet data fra Norges største biobank, Janus Serum Bank, og forskningsgruppen har identifisert RNA-markører som kan predikere lungekreft 10 år tidligere enn dagens diagnostiske metoder. I dette prosjektet er målsettingen å demonstrere at RNA-markørene, evaluert samlet som en multimarkør diagnostisk test, kan implementeres som en blod-basert screening av lungekreftpasienter, slik at både liv og helsekostnader spares. Testen skal kunne benyttes alene eller i kombinasjon med lav-dose CT-røntgen. Det gjenstår noe utvikling for å validere at testens sensitivitet og spesifisitet er nøyaktig nok for å tas i klinisk bruk. Her ønsker gruppen å validere den diagnostiske presisjonen av biomarkørpanelet i et uavhengig pasientmateriale. I tillegg skal vi i prosjektperioden sikre IP, kartlegge industrielle samarbeidspartnere og etablere strategi og videre utviklingsplan for å lykkes kommersielt.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020