Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Scalable realtime ocean data using robotic floats

Alternativ tittel: Skalerbare havdata i sanntid ved hjelp av robotbøyer

Tildelt: kr 0,46 mill.

Det er utfordrende å få målinger fra havvannsøylen og havbunnen. Oceanografiske bøyer har blitt brukt til applikasjoner som krever vedvarende målinger fra et enkelt sted i mange år. Bøyene er imidlertid designet for å tåle værscenarier i verste fall og veier derfor vanligvis over hundrevis av kilo og krever at spesialiserte fartøyer og kraner utplasseres og vedlikeholdes. Hvis det er behov for målinger fra vannsøylen, må sensorer på forskjellige dybder installeres, og et kommunikasjonssystem (kabelbasert eller akustisk) må være på plass. Alternativt kan et mekanisk vinsjsystem på bøyen også brukes for å oppnå vannsøyleprofiler, men å bli utsatt for sjøvann blir korrosjon og pålitelighet en alvorlig utfordring. Under RCN-finansierte MarTERA-prosjektet OASYS har OsloMet utviklet en innovativ teknologi som i mange tilfeller kan erstatte klassiske oseanografiske bøyer med et mye enklere design med potensial til å revolusjonere hvordan realtime in situ havmålinger innhentes. Løsningen er en robotflåte som kan overføre havmålinger i sanntid mens de er på overflaten ved hjelp av satellitt- eller mobiltelefonnettverk. Det foreslåtte systemet er unikt fordi flottørene autonomt kan gå ned til havbunnen. Dette har flere fordeler: i) det unngår å være et hinder for sjøtrafikken og minimerer risikoen for at sabotasje/utstyr blir stjålet; ii) Det gjør det mulig å oppnå målinger av havoverflaten, men også av vannsøylen og havbunnen; iii) det kan unngå høy sjø / ekstremvær, noe som resulterer i mye enklere mekaniske design; iv) det minimerer effekten av biobegroing, noe som minimerer behovet for vedlikehold. Teknologien som er utviklet under prosjektet kan ha flere anvendelser innen miljøovervåking av havbruk og havvindprosjekter, forbedring av ekstremværsvarslingssystemer, klima- og havforskning, og overvåking av kritisk undervannsinfrastruktur.

The proposed robotic floats have the potential of revolutionizing the way realtime ocean measurements are obtained in a large number of applications. They can be used to improve the prediction of extreme weather events and provide valuable data for climate monitoring. The floats can be used in marine research to help understand physical and biological processes taking place in the water column. The floats can help reduce the costs associated with ocean observation, as well as reduce their environmental impact, by using fewer materials, simpler moorings, and eliminating the need for large vessels with specialized cranes during installation, maintenance, and decommissioning. The technology has many potential applications on a global scale such as environmental monitoring of aquaculture, and offshore wind/energy projects, climate and ocean research, subsea mining, improved extreme weather forecast, validation of remote sensing models, routing for maritime transport, and surveillance of critical subsea infrastructure.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020