Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Scalable realtime ocean data using robotic floats

Alternativ tittel: Skalerbare havdata i sanntid ved hjelp av robotbøyer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Det er utfordrende å få målinger fra havvannsøylen og havbunnen. Oceanografiske bøyer har blitt brukt til applikasjoner som krever vedvarende målinger fra et enkelt sted i mange år. Bøyene er imidlertid designet for å tåle værscenarier i verste fall og veier derfor vanligvis over hundrevis av kilo og krever at spesialiserte fartøyer og kraner utplasseres og vedlikeholdes. Hvis det er behov for målinger fra vannsøylen, må sensorer på forskjellige dybder installeres, og et kommunikasjonssystem (kabelbasert eller akustisk) må være på plass. Alternativt kan et mekanisk vinsjsystem på bøyen også brukes for å oppnå vannsøyleprofiler, men å bli utsatt for sjøvann blir korrosjon og pålitelighet en alvorlig utfordring. Under RCN-finansierte MarTERA-prosjektet OASYS har OsloMet utviklet en innovativ teknologi som i mange tilfeller kan erstatte klassiske oseanografiske bøyer med et mye enklere design med potensial til å revolusjonere hvordan realtime in situ havmålinger innhentes. Løsningen er en robotflåte som kan overføre havmålinger i sanntid mens de er på overflaten ved hjelp av satellitt- eller mobiltelefonnettverk. Det foreslåtte systemet er unikt fordi flottørene autonomt kan gå ned til havbunnen. Dette har flere fordeler: i) det unngår å være et hinder for sjøtrafikken og minimerer risikoen for at sabotasje/utstyr blir stjålet; ii) Det gjør det mulig å oppnå målinger av havoverflaten, men også av vannsøylen og havbunnen; iii) det kan unngå høy sjø / ekstremvær, noe som resulterer i mye enklere mekaniske design; iv) det minimerer effekten av biobegroing, noe som minimerer behovet for vedlikehold. Teknologien som er utviklet under prosjektet kan ha flere anvendelser innen miljøovervåking av havbruk og havvindprosjekter, forbedring av ekstremværsvarslingssystemer og klima- og havforskning.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020