Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: exRayMat Evidence-based shielding device to reduce medical team radiation exposure during procedures.

Alternativ tittel: exRayMat Evidensbasert beskyttelse for å redusere det medisinske teamets stråling i forbindelse med prosedyrer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338532

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I et antall ulike medisinske prosedyrer som gjennomføres på sykehus der leger og annet helsepersonell er nødt til å bruke røntgen underveis i prosedyren. I forbindelse med slike prosedyrer, må det medisinske personalet derfor bruke tungt og ubekvemt beskyttelsesutstyr som forklær, jakker for å beskytte seg mot skadelig stråling. exRayMat er et unikt og innovativt utstyr som plasseres på pasienten i stedet for på personalet. exRayMat har bevist at den reduserer skadelig stråling til et minimum og samtidig tar bort behovet for det tunge beskyttelsesutstyret, noe som resulterer i et bye bedre og sunnere arbeidsmiljø for det medisinske personalet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020