Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel antibodies to treat chronic inflammation

Alternativ tittel: Nye antistoffer for behandling av kroniske betennelsestilstander

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338569

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Revmatoid artritt (RA) er en betennelsestilstand som rammer opptil 1 % av verdens befolkning – 35-50 000 individer i Norge. Denne kroniske sykdommen er mer vanlig hos kvinner enn hos menn, og kan forårsake invaliditet gjennom nedbryting av bein. Den moderne medisinen har funnet en rekke medikamenter som er i stand til å redusere sykdomssymptomer og stoppe bennedbrytingen hos et flertall av pasientene, men omtrent 20-25 % av pasientene får fortsatt ikke tilstrekkelig hjelp med de eksisterende medisinene. I mange år har vi jobbet med det som kan bli et nytt mål for RA-terapi: Signalsystemet Notch. Dette systemet består av fire relaterte, men forskjellige Notch-reseptorer (Notch1-4) og tilhørende signalmolekyler. Mens et medikament som retter seg mot alle de fire reseptorene vil forårsake alvorlige bivirkninger, kan det vise seg å være en tryggere tilnærming å selektivt målrette mot bare én av reseptorene. Vi søker dermed nye måter å modulere signalering gjennom Notch-signalsystemet på, for forhåpentligvis på den måten å oppnå ønsket effekt på RA uten de uønskede bivirkningene. Våre nye konstrukter er spesifikt rettet mot Notch på celler vi vet forårsaker betennelse i leddene til RA-pasienter. Vårt håp er at denne fremgangsmåten lar oss behandle RA-pasienter på en ny og mer effektiv måte, uten risiko for alvorlige bivirkninger. Siden Notch representerer et potensielt nytt middel for behandling av RA, kan vi kanskje hjelpe pasienter som ikke har hatt den ønskede nytten av eksisterende medisiner.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020