Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Regional Zero Aviation Conference 2022

Tildelt: kr 99 999

Denne konferansen har som hovedmål å samle hele den nasjonale verdikjeden, fra energileverandør via til flyutviklere til flyselskap, samtidig som at bånd knyttes til internasjonale aktører og setter Norge på kartet som en arena og et tyngdepunkt for utvikling, testing og bruk av nullutslippsfly. Fokuset på regionale nullutslippsfly er valgt primært fordi Norge har behov for at denne kategorien fly utvikles, og at det internasjonalt i stor grad utvikles fly som er større og som ikke kan bruke kortbanenettet. Derfor er det viktig at Norge setter dette behovet på agendaen – nasjonalt og internasjonalt. I denne sammenehng vil en kunne tilby ren (grønn) kraft, i motsetning til mange andre nasjoner. Det er viktig for Norge å bli aktive i prosessene fremover, siden de store programmene i EU tar sikte på utvikling at fly som ikke egner seg for kortbanenettet - og dermed blir ikke norske behov dekt om ikke Norge setter våre behov på den internasjonale agendaen

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025