Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norsk havbruk; Innovasjoner for bærekraftig matproduksjon

Tildelt: kr 74 999

Prosjektnummer:

338674

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Geografi:

Nasjonalt er leverandørindustrien i en særstilling til å kunne bygge opp under og bidra betydelig til Regjeringens Havstrategi, samtidig som en vil sikre relevante mål i de regionale strategiene. Mange av bedriftene innen leverandørindustrien har teknologi og kompetanse som kan bidra til å styrke og utvikle Havbruksnæringen. Dette gjelder både innen den eksisterende og tradisjonelle næringen i kystsonen og for nye anlegg utenfor kystsonen (offshore). Områder som klart peker seg ut er forankring, sensor og overvåkningsteknologi, kommunikasjon, materialer og forlengelse av levetid, modellering/simuleringer og andre. Dette er områder der flere av bedriftene i GCE NODE allerede har verdensledende teknologiske løsninger, men hvor de trenger en bedre forståelse for behovene i havbruksnæringen for å kunne gå videre med videreutvikling gjennom spesifikke FoUI-prosjekter.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning