Tilbake til søkeresultatene

GONORTH-Utforske polhavet

GoNorth - Geosciences in the Northern Arctic - tokt til Nordmarginen av Svalbard i 2022

Tildelt: kr 11,6 mill.

GoNorth er et flerfaglig konsortium bestående av 13 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, som er Akvaplan-niva, NERSC, NGU, NORCE, NORSAR, NP, NTNU, NUPI, SINTEF, UiB, UiO, UiT og UNIS. Formålet er å utforske Polhavet gjennom å organisere og sjøsette flerfaglige forskningstokt. Toktet til Nordmarginen, Nansenbassenget og Knipovich-ryggen høsten 2022, ble delfinansiert av NFD og UD. GoNorth har sitt opphav i Kontinentalsokkelkommisjonen i FN sin aksept i 2009 for det norske kravet om en utvidet sokkel i Polhavet, og mangelen på kunnskap om sokkelen. Senere er prosjektet utvidet til også å inkludere vannsøylen og geopolitikken i nord. Regjeringens Nordområdemelding fra 2020 fremhever behovet for mer kunnskap om Polhavet og omtaler Polhavsprogrammet GoNorth som et "nasjonalt løft" som "samler nasjonale og internasjonale polare forskningsmiljøer i én organisasjon". Dette ble fulgt opp i Hurdalsplattformen fra 2021, hvor regjeringen skriver at den vil "bidra til mer kunnskap og videre kartlegging av havsokkelen lengst mot nord sammen med andre arktiske stater." GoNorth har hatt en egen driftsbevilgning fra NFD, KD og UD på 3 MNOK per år siden 2020. Formålet med bevilgningen har vært å operasjonalisere GoNorths vitenskapelige plan gjennom forskningstokt. Vi har ytterligere to tokt på tegnebrettet i tillegg til toktet til Nordmarginen høsten 2022. Finansieringsmodellen for GoNorth er todelt: Vår oppgave er å finansiere og organisere tokt inn i Polhavet, mens prosjektene om bord må finne sin finansiering gjennom EU, Forskningsrådet eller andre kilder.

Prosjektene ombord har dekket alle de målsatte aktivitetene: (1) Mapping of the new territories/extended Norwegian continental shelf, (2) Basic research and education, (3) Technology development, (4) Demonstrating Norwegian presence in the Arctic Ocean. NB: Som gjort rede for tidligere rapporterer hvert enkelt prosjekt til sine finansiører om resultatene av prosjektene.

The "GoNorth 2022" project will organise, launch and partly fund the infrastructure of a research expedition to the oceanic areas north and west of Svalbard in October-November 2022. The project will use the research vessel Kronprins Haakon as its platform. The expedition will be in two parts - one covering the oceanic areas north of Nordaustlandet and Kvitøya and into the Nansen basin, the other covering the oceanic spreading ridge west of Svalbard, the Knipovich Ridge. The cross-disciplinary program will be organised through ten different research projects, covering the sub-sea geology, the sea floor, the water column and the surface sea ice. These projects are funded by the Research Council, EU, private companies, NRC-funded Centres of Excellence and partner funding. The projects are listed in a separate attachment. Education is an important part of the program. Organising and funding such an expedition is a challenge, mainly because of the high logistics and infrastructure costs. While the total budget for the 2022 expedition adds up to approx. 70 MNOK, logistics and infrastructure amount to approx. 30 MNOK or almost half of the costs. The mission of the "GoNorth 2022" project, is to organise and fund the infrastructure needs, thereby serving the entire portfolio of research projects on board. It is the goal of GoNorth to be scientifically excellent, economically feasible and useful for the future management of the Arctic Ocean. The program shall bring Norway to the forefront as a responsible manager of the environment and the natural resources. As most projects onboard have received their funding though NRC/EU, they have also been evaluated by scientific panels and are required to report according to the requirements of their calls. Reporting on scientific issues from the projects is therefore outside the scope of "GoNorth 2022".

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GONORTH-Utforske polhavet

Finansieringskilder