Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Magic Bullets – Harnessing the power of T cell receptor loaded vesicles

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338707

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Immunsystemet er kroppens innebygde forsvar. Dette er eksepsjonelt bra på å oppdage og eliminere fiender som virus, bakterier og kreftceller. Når man utvikler kreft er det ofte fordi det har pågått en langvarig kamp mellom immunsystemet og kreftcellene hvor kreftcellene til slutt klarer å lure immunsystemet til å ikke angripe de. I slike tilfeller har man gjerne mange immunceller som gjenkjenner kreftcellene, men problemet er at kreftcellene uttrykker stoppsignaler som normalt har som funksjon å forhindre en overdreven immunrespons og autoimmunitet. Med dette prosjektet har vi etablert en metode for å ta slike immunceller ut av kroppen til kreftpasienter og aktivere de i et system uten stoppsignaler som gjør at de produserer små målstyrte pakker med evne til å gjenkjenne kreftcellene. Disse pakkene vil vi så fylle med cellegift før vi tilbakefører de til pasientene. Pakkene vil da transporteres rundt i kroppen med blodstrømmen helt til de oppdager kreftcellene. De vil deretter binde seg til overflaten deres og lure dem til å ta til seg cellegiften som så dreper kreftcellene. Formålet med prosjektet er altså å etablere en ny måte å levere cellegift på som utnytter immunsystemets eksepsjonelle evne til å gjenkjenne kreftceller.

The success of immune checkpoint inhibitors (ICIs) has established immunotherapy as the standard treatment for several cancer types. However, cancer is still the number one cause of death in Norway and new immunotherapies are needed to cure patients not responding to current treatment modalities. Furthermore, many of the patients who receive ICIs experience severe immune related adverse effects (irAEs) because of off-target effects caused by an excessively active immune system. TCR+ EVs are intrinsically on-target due to their specificity for pMHC. Early proof of concept demonstrate there is a potential to form a novel class of cancer immunotherapy capable of delivering drugs with extremely high precision without inducing irAEs. With a successful validation we have an envision establishing a company as the preferred commercialization strategy, but we will also assess the potential of licensing the technology to pharma- and biotech companies.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020