Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digital Aestheticization in/of Fragile Environments

Alternativ tittel: Digital estetisering i og av sårbare miljøer

Tildelt: kr 3,1 mill.

Om man ser seg rundt eller lytter nøye i naturen vil en lett legge merke til at folk engasjerer seg i sine omgivelser på en annen måte enn for bare et tiår siden. I dag - enten en er i fjellene, ved havet, eller i skogen - er det vanskelig å finne noen som ikke er opptatt med smarttelefonen, flyr droner, bruker digitale kameraer eller andre digitale verktøy for å "fange" og forsterke sine opplevelser av miljøet. Målet med prosjektet DigiFREN er å studere dette transformative øyeblikket i måten man forstår europeiske naturmiljø. Denne historiske og etnografiske baserte forskningen vil undersøke digital estetisering i og av sårbare miljøer, med andre ord hvordan digitale medier og teknologier bidrar til å sette holdninger, følelser, verdier og praksiser knyttet til miljø inn i nye rammer. Fem steder i Slovenia, Kroatia, Finland, Norge og Polen, som alle er eller forstås som sterkt preget av menneskelig aktivitet, har blitt nøye utvalgt for å gjenspeile det kulturelle og økologiske mangfoldet i Europa. Selv om det er spesielt viktig i "overopphetingens" tidsalder (Eriksen 2016) er digital estetisering av sårbare miljø relativt lite studert i en etnografisk kontekst. I humaniora har det hovedsaklig blitt studert i kunstteori, i (nye) mediestudier og i filosofi. DigiFREN vil føre disse debattene videre gjennom å nærme seg digital estetisering i hverdagslivet. DigiFREN er det første etnografiske prosjektet som gjør en storskala komparativ studie av dette temaet i et Europa under digitalisering. Det utvider eksisterende metodologiske strategier og introduserer senso-digital vandring som en eksperimentell metode. DigiFREN er unikt utformet for å studere de foranderlige og stadig viktigere forholdene mellom kategoriene menneske, miljø, og teknologi. Det vil dermed lede til viktige resultat som ikke bare er relevant for antropologi, historie, kulturstudier og sansestudier, men også for geografi, miljøestetikk og mediestudier.

DigiFREN will produce new understandings of digital aestheticization in/of fragile environments in five European countries. The historically and ethnographically grounded research will elucidate how digital media and technology contributes to reframing and transforming environmental perceptions, sensibilities, and practices. DigiFREN will approach digital aestheticization in/of fragile environments as it unfolds in, and impacts everyday life, and more precisely in the contexts of outdoor leisure in Slovenia’s Alpine region of Solcavsko and Bohinj, along Croatia’s Adriatic coast in Kornati and Paklenica national parks, in Finnish peatlands of Sodankylä and Lieksa, the Norwegian Sørmarka urban forest, and along riverbanks in the Odra river valley in Lower Silesia in Poland. DigiFREN is the first ethnographic project to undertake a large-scale, comparative study of digital aestheticization in a digitally transforming Europe. Consisting of three partners from the so-called Widening Countries, the consortium consists of the University of Ljubljana (Slovenia), who is also the leading partner, Jagiellonian University (Poland), University of Eastern Finland (Finland), Institute of ethnology and folklore research (Croatia), and the University of Stavanger (Norway). The consortium is composed by academic partners accomplished in the fields of environmental anthropology and environmental history, science and technology studies, digital anthropology, history of technology, anthropology of leisure, and sensory studies, as well as anthropology, ethnology and cultural studies of art. As such, it is well suited to address the project’s objectives. The Norwegian team will use and develop historical rephotography as a method for understanding the digital aestheticization in/of fragile environments.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam