Tilbake til søkeresultatene

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Internasjonalt FoU samarbeid

Tildelt: kr 39 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

338798

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

WELL ID tror Nabors kan være en viktig sammarbeidspartner for forskning og utvikling av radar basert logge teknologi. WELL ID startet nylig opp et demonstrasjonsprosjekt for core scanner. Vi ønsker å sjekke markedet for denne for å få innspill til bruk, forretningsmodeller og hvordan vi best mulig kan utvikle denne slik at den vil bli en suksess i markedet. Det vil søkes partnere for mulige nye FoU prosjekt.

Budsjettformål:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft