Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Embracing the Leper: Local collaboration with anti-system parties in Scandinavia

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektnummer:

338946

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet