Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Omtre ut i Europa

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

338967

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Omtre vil aktivt delta i konsortiemøter og arbeidsgrupper knyttet til hver arbeidsjakke i prosjektet for å gi bidrag til utforming av prosjektplan og søknad. Omtre vil lede arbeidspakke 5 og være ansvarlig for flere deloppgaver i prosjektet og har dermed et omfattende bidrag til hele prosjektet.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa