Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1530. Novel Synthetic Polypeptides for Natural Killer Cell-mediated Immunotherapy for the Treatment of Multiple Myeloma.

Alternativ tittel: E!1530.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Målet med forskningen vår er å utvikle en ny type immunterapi mot benmargskreft eller myelomatose, som baserer seg på aktivering av en celletype i immunsystemet vårt kalt NK-celler eller naturlige dreperceller. Myelomatose er en kreftsykdom de færreste blir friske av, men som man kan leve med i årevis ved hjelp av behandling som bremser sykdomsutviklingen. Sykdomsforløpet varierer mye fra person til person, men vil for mange innebære at man etter flere tilbakefall går tom for virksomme behandlingsalternativer. Nye legemidler og behandlingsmetoder er derfor nødvendig for at flere skal leve lenger og kunne bli friske av sykdommen. De siste årene har forskning på immunterapi vist oss at man kan aktivere pasientenes eget immunsystem til å drepe kreftceller. NK-celler har iboende egenskaper som gjør dem velegnet til dette. Gjennom vårt nordiske forskningssamarbeid utvikler vi en ny type immunterapi som bruker spesielt små proteinforbindelser. Dette gir mulige fordeler som økt konsentrasjon av legemidlet i kreftvevet, bedre utskillelse av legemidlet fra kroppen og mer effektiv aktivering av immuncellene. Ved å bruke en ny type dyremodell i forsøkene håper vi også å kunne bringe produktet raskere ut i kliniske studier og til pasientene.

NK-Engage will develop and provide preclinical proof-of-concept (PoC) for a novel synthetic small polypeptide (OP-X) for the treatment of multiple myeloma. OP-X will be a first in class, small peptide-based compound for Natural Killer (NK) cell mediated immunotherapy, with superior features regarding tissue penetration and immune cell activation. By project completion, the efficacy of the OP-X lead compound will have been validated in a novel pre-clinical humanized animal model. With the datapackage generated in NK-Engage, the consortium can enter final preclinicalstudies including IND enabling studies such as GLP-Tox, and subsequentlystart clinical testing of OP-X.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS