Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio- Improvement & innovation of a BIO-secure Recirculating Aquaculture System for SHRIMP & add'l biomass circular production

Alternativ tittel: BlueBio - Forbedring og innovasjon av et BIO-sikkert RAS system for reker og ytterligere sirkulær produksjon av biomasse

Tildelt: kr 3,9 mill.

Befolkningsvekst og økt velstand i mange land har ført til en stadig økende etterspørsel etter sjømat. Akvakultur har blitt utviklet for å møte denne etterspørselen. Så langt er det mest fisk, særlig laks, og musling som har blitt dyrket. Det er mange miljøutfordringer knyttet til akvakultur, man mer lukkede systemer hvor avfallsprodukter samles opp og brukes ser ut til å være de beste løsningene. BIORAS_SHRIMP har som mål å utvikle et null-utslippssystem for reke-produksjon. Systemer med intensivt resirkulerende (RAS) og biofloc (BFT) vil bli brukt ettersom slike systemer er miljøvennlige og har svært lav eller ingen vannutskifting, som igjen legger lite beslag på vannressurser og har lav risiko for introduksjon av patogener (høy biosikkerhet). Videre er slike systemer velegnet for oppsamling av slam, og slammet vil deretter bli brukt som gjødsel. Systemet vil bli testet i Italia og Norge. Norske partnere vil være kjøre test-systemet, evaluere vekst-prestasjoner og produktkvalitet, samt utvikle operasjonelle protokoller for oppdrett av varmtvannsreker i Norge (AKVAPLAN-NIVA), og i å teste slammet som gjødsel (NIBIO). Slammet vil bli vurdert i et vekstforsøk i veksthus, og det italienske slammet vil også bli testet i et feltforsøk.

The development of sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems is, nowadays, an obliged way to provide consumers with affordable, safe, traceable, healthy and sustainable food, while minimizing pressure on ecosystems. The improvement and innovation of land-based integrated multi-trophic aquaculture systems, perfectly goes in this direction since it allows to produce high quality seafood and valuable environmental services. The high demand of shrimp for human consumption has led to rapid expansion of production all over the world. During the last decade, an increasing interest to shrimp culture has arisen also in Europe, due to the increasing demand for freshly harvested, sustainably produced shrimps and to the application of highly intensive closed recirculating aquaculture (RAS) and biofloc (BFT) systems. This project aims to develop and test an innovative bio-secure, land based sustainable shrimp culture model to minimise waste, enhance productivity and recover energy and nutrient for additional biomass production, in view of a circular economy process. The application of the bio-system principles (food first, sustainable yields, cascading approach, circularity and diversity) is at the backbone of the research approach and methodology proposed. The expected results are: Set-up of a clear water RAS for shrimp culture with improved technology and husbandry efficiency; Development and test of a hybrid RAS-BFT farming system; Installation and validation of an innovative RAS effluent treatment system; test and validation of an Artificial Intelligence based water quality monitoring system; Development and test of innovative protocols for effluent solid waste and residual water reuse and valorisation; Exploration of new bioresources deriving from the additional biomass produced. All outcomes have high industrial and commercial impact on several economic sectors while addressing global challenges, making the EU more sustainable and competitive.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning