Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Improvement and innovation of a BIO-secure Recirculating Aquaculture System for SHRIMP and additional biomass circular production

Alternativ tittel: BlueBio - Forbedring og innovasjon av et BIO-sikkert RAS system for reker og ytterligere sirkulær produksjon av biomasse

Tildelt: kr 3,9 mill.

Akvakultur er en raskt voksende sektor og må doble produksjonen for å møte en forventet 58% økning i fiskekonsumet innen 2050. Resirkulerende akvakultursystem regnes nå som en av de mest bærekraftige og miljøvennlige produksjonsmetodene. BIORAS SHRIMP-prosjektet har som mål å utvikle, forbedre og innovere en biosikker landbasert bærekraftig oppdrettsmodell for reker for å minimere avfall, øke produktiviteten og gjenvinne energi og næringsstoffer for ytterligere biomasseproduksjon, ved å anvende integrerte biosystemprinsipper, med tanke på en sirkulær økonomiprosess. Dette prosjektet har som mål å utvikle og teste en innovativ biosikker, landbasert bærekraftig rekekulturmodell for å minimere avfall, øke produktiviteten og gjenvinne energi og næringsstoffer for ytterligere biomasseproduksjon, med tanke på en sirkulær økonomiprosess. Anvendelsen av biosystemprinsippene mat først, bærekraftig avkastning, kaskadetilnærming, sirkularitet og mangfold er ryggraden i forskningstilnærmingen og metodikken som foreslås. Alle forventete prosjektresultater har høy industriell og kommersiell innvirkning på flere økonomiske sektorer, samtidig som de tar opp globale utfordringer, noe som gjør EU mer bærekraftig og konkurransedyktig.

The development of sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems is, nowadays, an obliged way to provide consumers with affordable, safe, traceable, healthy and sustainable food, while minimizing pressure on ecosystems. The improvement and innovation of land-based integrated multi-trophic aquaculture systems, perfectly goes in this direction since it allows to produce high quality seafood and valuable environmental services. The high demand of shrimp for human consumption has led to rapid expansion of production all over the world. During the last decade, an increasing interest to shrimp culture has arisen also in Europe, due to the increasing demand for freshly harvested, sustainably produced shrimps and to the application of highly intensive closed recirculating aquaculture (RAS) and biofloc (BFT) systems. This project aims to develop and test an innovative bio-secure, land based sustainable shrimp culture model to minimise waste, enhance productivity and recover energy and nutrient for additional biomass production, in view of a circular economy process. The application of the bio-system principles (food first, sustainable yields, cascading approach, circularity and diversity) is at the backbone of the research approach and methodology proposed. The expected results are: Set-up of a clear water RAS for shrimp culture with improved technology and husbandry efficiency; Development and test of a hybrid RAS-BFT farming system; Installation and validation of an innovative RAS effluent treatment system; test and validation of an Artificial Intelligence based water quality monitoring system; Development and test of innovative protocols for effluent solid waste and residual water reuse and valorisation; Exploration of new bioresources deriving from the additional biomass produced. All outcomes have high industrial and commercial impact on several economic sectors while addressing global challenges, making the EU more sustainable and competitive.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning