Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

First Annual Nordic Food Forum

Tildelt: kr 99 999

Samarbeid er stikkordet når vi høsten 2022 lanseres arrangementet First Annual Nordic Food Forum i Trondheim. Dette prosjektet vil bringe sammen nordiske forskere, undervisere, ulike mataktører, studenter og forvaltning for å dele kunnskap og erfaringer og jobbe frem tiltak for å løfte Norden som bærekraftig matprodusent. De nordiske landene har flere like utfordringer og muligheter når det kommer til bærekraftig matproduksjon. Arrangementet er åpent for alle, og blir starten på et nytt nordisk samarbeid hvor det nyopprettede Nordic Food Forum får mulighet til å møtes, idemyldre, dele erfaringer og ta samarbeidet videre. Det er planlagt tre dager med arrangement, hvor de to første dagene vil være i Trondheim med debatter, presentasjoner, demonstrasjoner og ideverksted, mens den tredje dagen planlegges ekskursjon til en fremtredende regional mataktør. For å lykkes med et fremtidig bærekraftig matsystem må mange ulike aktører samarbeide, og de må samarbeide på nye måter. Derfor trenger vi å lære av hverandre, fra ulike fag, fra ulike aktører i matsystemet og fra de som setter rammebetingelsene. Prosjektet vil legge til rette for å få denne nye innsikten gjennom å teste ut ulike former for kunnskap- og erfaringsutveksling rundt konkrete bærekrafttema som arrangørene har funnet gjennom flere prosjekter. De utvalgte temaer er blant annet knyttet til ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi, nye matressurser og innovative teknologier, radikale systemendringer for å sikre fremtidig mat og utdanning for fremtidig bærekraftig matsystem. Det vil arrangeres debatter rundt blant annet fremtidens landbruk og akvakultur, offentlige måltider og veivalg for endringer av matsystemet. Ph.d.-kandidater og studenter vil også ha viktige roller under arrangementet slik som eksempelvis demonstrasjon av sine prosjekter. Det flerfaglige NTNU Food Forum leder prosjektet har med seg Nordic Food Forum, Lund Universitet, Københavns Universitet, EiT Food og Trondheimsregionen som medarrangører.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi