Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 0,16 mill.

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder