Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Virtual city 3-d modeling

Tildelt: kr 49 999

Formålet med PES-prosjektet er å beskrive prosjektledelse ledelse og de teknologiske og markedsmessige utfordringene med prosjektet. Vi mener å ha tilstrekkelig tid, ressurser og nettverk til å levere en god søknad innen tidsfristen. Arbeidet med dette omfatter partnersøk, arbeidspakker, søknadsskriving og beregning av budsjetter.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa