Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiesringsfond

Tildelt: kr 0,38 mill.

Publiseringsfondet ble opprettet som et ettårs pilotprosjekt høsten 2014. Fondets størrelse var i begynnelsen 150 000, og er nå økt til 2 000 000 i tillegg til Stim-OA. Totalt ble det utbetalt 2 270 000 i 2021, en økning på 670 000 fra året før. Det totale antallet innvilgede søknader steg fra 89 til 100. Fondet kan finansiere vitenskapelige bøker og bokkapitler i tillegg til tidsskriftartikler, og disse utgjør etter hvert en ganske betydelig andel. APC-utbetalinger fra tidsskriftartikler alene steg fra 1 280 300 i 2020 til 1 668 000 i 2021.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang