Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon STIM OA 2021

Alternativ tittel: Refund STIM OA 2021

Tildelt: kr 9 000

Refundert deler av utlegg på forfatterbetaling åpen publisering

Refundert deler av utlegg på forfatterbetaling åpen publisering

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet