Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1538 3D BirdEye

Alternativ tittel: 3D BirdEye

Tildelt: kr 5,8 mill.

Droner brukes i økende grad i krise- og beredskapssituasjoner. Katastrofe- og beredskapsledere må ofte ta raske og kvalifiserte beslutninger. De trenger riktig informasjon, ofte i form av sanntidsvideo eller, etter naturkatastrofer, ofte 3D terrengmodellering. Video krever normalt en høy bitrate for streaming (som 5 Mbits/s), noe som ofte er en utfordring under vanskelige nettverksforhold. I dag tar det vanligvis timer å lage 3D-modeller fra video. 3D-BirdEye-løsningen vil endre dette dramatisk ved å utvikle en integrert prosess med videostreaming i HD med hastigheter ned til bare 200 kbps – en reduksjon på 95 % – og gi 3D-video i sanntid til eksterne analytikere og beslutningstakere. De Forente Nasjoner (UNOSAT) er en referansebruker for 3D-BirdEye som tar sikte på å redusere skader fra katastrofer ved å gi raskere respons i kritiske situasjoner. UNOSAT er engasjert i klimatiltak og håndtering av natur- og menneskeskapte katastrofer. 3D-BirdEye vil lage en softwareløsning som: 1. Kan fange opp og kommunisere geospatial HD-video via svært lav båndbredde satellitt eller bakkenett slik at droner kan operere utenfor det begrensede området for lokal radio, og 2. på mottakersiden, lokalt eller fjernoperert, i sanntid å gi 3D fugleperspektiv med terrengmodell video. Ved å revolusjonere måten vi lager 3D-video fra droner på så vil situasjonsforståelsen for brukerne bli betydelig bedret. Ved å kombinere og utvikle nye teknologier fra AnsuR og I-CONIC, går 3D-BirdEye-løsningen langt utover dagens state-of-the-art. Sluttproduktet vil være en skybasert nettplattform som kan selges som Software-as-as-Service (SaaS).

-

The project is rooted in the Eurostars 1538 3D BirdEye The project will develop a new operational solution for the target rapid response market. By combining cutting-edge technologies from AnsuR and I-CONIC, our solution is well beyond the current state-of-the-art. Today, the building of 3D models with in-situ input typically take hours. We will develop asolution where we process and deliver 3D in real-time to remote analysts and decision-makers, even if they are in the field. The features include: -- Capture and real-time communication of video streams from UAVs, even on lowbandwidth networks including satellite. -- Instant updates of 3D models of target area (landscape, buildings, etc) -- Instant measurements (volume, distance, slope, etc) -- 3D coordinates of moving objects -- Stereoscopic viewing for enhanced manual interpretation. The technical development is disruptive, evolutionary and incremental. The main advances are: -- Real-time 3D stereo viewing. This does not exist on the market today -- 10x more effective video streaming that is adaptive, network resilient and error free -- 3x more effective networking over multi-hop/link wireless links -- Ability to pro-actively connect satellite communication before another link break -- Combine Satcom with terrestrial networks for cyber-security purposes -- 3D processing more than 100x faster than industry standard The solution will be offered as a platform that can be provided online and sold as Software-as-as-Service (Saas)

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS