Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringstøtte 2021 for Akvaplan-niva

Tildelt: kr 26 000

I 2021 publiserte Akvaplan-niva til sammen 75 vitenskapelige artikler, hvorav c. 70% i åpne tidsskrifter. Av disse betalte Akvaplan-niva publiseringsavgift for 7 artikler. I henhold til utlysning søker vi derfor om refusjon for 50 % av publiseringskostnadene.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder