Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 0,19 mill.

Støtte til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder