Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Publiseringsstøtte. Høgskulen i Volda 2021.

Tildelt: kr 21 000

Søknad om støtte til åpen publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder