Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Crystalline polymorphs of Ga2O3 enable new transistors - PolymorFETs

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

340118

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020