Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

ERA-NET: RightFish - Reducing environmental impact and greenhouse gas emissions in commercial fisheries

Alternativ tittel: Right-Fish - Redusere miljøpåvirkning og klimagasser i kommersielle fiskerier

Tildelt: kr 3,3 mill.

Hovedmålet med prosjektet RightFish er å videre utvikle tauede fiskeredskap som trål og snurrevad slik at de påvirket det marine miljøet i mindre grad enn de gjør i dag. Dette vil føre til mer avansert redskapsteknologi, og under utviklingen av disse skal vi også utarbeide kriterier man kan følge når man modellerer og estimerer kontakten mellom fiskeredskaper og havbunnen. Disse kriteriene kan også brukes under fremtidig utvikling av nye redskaper. Våre nye design vil bli testet i gjennomstrømningstanken hos Flume Tank North Sea i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, Danmark, hvor man kan se hvordan redskapene opptrer under vann og måle strømforhold og bunnkontakt. De vil så bli testet til sjøs, både i Middelhavet og i Norden. Prosjektet inkluderer også miljøanalyser av klimaavtrykk med utslipp av CO2, og økonomiske analyser for å se på hvordan dette påvirker de menneskene som livnærer seg av fiskeri. Til sammen vil dette øke bærekraften i måten vi forvalter og høster marine ressurser, redusere den skadelige påvirkningen på det marine miljøet, og redusere drivstoffsutgifter for å oppnå bedre markedsmuligheter.

RightFish will develop generic methodologies that will improve our ability to design and develop low impact towed fishing gears. It will advance the state of the art in the design of commercial trawl gears by establishing criteria for small scale modelling that incorporate the contact forces associated with fishing gears being towed over the seabed. It will apply these approaches in two case studies, which characterise European demersal trawl fisheries, and demonstrate the environmental and economic benefits that can be achieved. These gears will be more fuel-efficient, disturb fewer carbon-rich sediments and penetrate less into the seabed. Accordingly, they will ensure that marine resources are managed and harvested in a sustainable way that maintains ecosystem integrity and resilience and reduces greenhouse gas emissions. They will also have reduced fuel costs and are likely to lead to increased fishing opportunities, improved market access and higher prices. Hence, they will contribute to sustainable production in the Blue Bioeconomy. They will allow the development of transparent, certifiable and traceable standards and processes which can be used to establish consumer trust and increase marketing opportunities. The consortium comprises industrial and academic experts in the design and development of commercial trawl gears, of the assessment of the technical and capture processes of fishing gears and of the environmental and socioeconomic performance of fisheries.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Finansieringskilder