Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NILUs søknad om STIM-OA for 2021

Tildelt: kr 46 000

Hensikten med ordningen er å sikre at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig, i form av å bidra med støtte som letter forskernes overgang til åpen publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder