Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR-Stim-OA

Alternativ tittel: NR-Stim-OA

Tildelt: kr 3 000

Dekke kostnader med gull open access artikler betalt av NR.

Dekke kostnader med gull open access artikler betalt av NR.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder